Teaching


Employees / Staff

Agriculture

Mr. S.K. Kataria
Dr. Alok Pandey
Dr. Ashvani Panwar
Dr. Surendra Singh
Dr. Chandra Shekhar
Dr. Y. K. Sharma
Dr. Y. K. Pandey
Dr. Pankaj Upreti
Dr. Harikesh Singh
Dr. C. S. Singh
Dr. Jai Prakash Singh
Dr. Rajbir Singh
Dr. Sudershan Mishra
Dr Mayank Singh
Dr. Shashikant Goyal
Dr. Prithvi Raj

ARTS

Mr. Indresh Prasad Purohit
Dr. Alok Kumar
Mr. Raj Kishor
Mr. Prabhat Kumar Singh

Science

Dr. Nitika
Dr. Ranjeet Singh Chauhan
Mr. Pravesh Kumar
Dr. Gyan Singh
Dr. Ravindra Kumar Bhati
Shri Vipul
Shri Paramveer Singh
Shri Pavan Kanaujiya
Shri Naved Alam

Commerce

Dr. Abhishek Jain
Dr. Pankaj Gambhir
Dr. Arun Kumar Dhiman
Sh. Mayank Kumar
Sh. Vikas Choudhary

Management

Dr. Anuj Kumar
Dr. Sat Kumar

Home Science

Dr. Swati Tomar
Dr. Anakta Panwar

Physical Education

Dr. Kiratpal Singh
Dr. Baldev Singh
Shri Jai Kumar
Shri Jai Kumar
Shri Krishan Lal
Shri Anuj Kumar
Shri Seth Pal
Shri Arjun Singh

B.Ped

Jaikumar
Sethpal

B.Ed

Som Singh
Babita Tomar
Rajender Kumar
Vinay Kumar Gandharia
Amit Kumar

BTC

Ajay Chauhan
Pankaj Verma
Dhyan Singh
Mohini Pundir
Sushil Kumar
Poonam Verma
Praveen Kumar

Post Graduate Department of Agricultural Botany (Genetics & Plant Breeding)

Vinod Kumar
Dr. Om Singh

Post Graduate Department of Horticulture

Dr. Himanshu Kaushik
Amrender Kumar
Abhishek Verma


×